Persondatapolitik

I forbindelse med din handel med MOUD Home har du angivet følgende oplysninger

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer

Vi registrerer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at kunne levere varen til dig. Disse data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i efterfølgende 5 år, for at overholde dansk regnskabslov, herefter vil de blive slettet.

Dine betalingsoplysninger anvendes af vores samarbejdspartner Pensopay, og bliver ikke gemt hos os.

Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svindel med kreditkort.

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, vil vi altid behandle dem sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger bliver KUN anvendt til det formål, de er indsamlet til, og bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke er relevant længere.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder desuden kun med databehandlere i EU, som kan give dine personoplysninger tilstrækkelig beskyttelse. For at sikre din sikkerhed har vi indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Du har altid mulighed for at kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi har registreret. Dette kan ske ved henvendelse til

MOUD Home
Skovbyparken 25
8464 – Galten
Tlf.: 25592008

E-mail: info@moudhome.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de korrekte, ligesom du også har ret til at få udleveret dine oplysninger i et almindeligt format, også kaldet dataportabilitet. Hvis du ønsker at få ændret dine oplysninger eller dataportabilitet, så er du også velkommen til at kontakte os på førnævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller vi skal begrænse behandlingen af disse, så kan du sende en anmodning til førnævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over MOUD Homes behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på telefon 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk